Usługi

TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE

 • dyplomy, świadectwa, certyfikaty
 • dokumenty USC (akty urodzenia, ślubu)
 • wynki badań i zaświadczenia lekarskie
 • świadectwa pracy i referencje
 • zaświadczenia o zniżkach ubezpieczeniowych
 • oraz wiele innych

TŁUMACZENIA USTNE

 •  asysta w urzędach Social Welfare, Health Service Executive, Tax Office
 •  pomoc w przychodniach lekarskich i szpitalach
 •  pomoc w agencjach nieruchomosci, kancelariach prawniczych, bankach
 •  oraz wiele innych

PISANIE PISM URZEDOWYCH

 • wypełnianie wniosków (medical card, zasiłki i zapomogi)
 • pisanie oficjalnych pism i odwołań
 • przygotowywanie CV
 • oraz wiele innych

Tłumaczenia można dostarczyć osobiście lub pocztą na ten adres.
W przypadku tłumaczeń ustnych istnieje możliwość dojazdu do klienta / urzędu na terenie County Louth, Meath i Dublin.